TESTAMENTE

Oavsett om du är gift, sambo eller ensamstående och helt oavsett om du har barn eller inte, så är det en bra idé att skriva ett testamente.

Läs mer

FRAMTIDSFULLMAKT

Om du i framtiden av någon anledning inte kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter behöver någon annan göra det åt dig. Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem detta i sådant fall blir.

Läs mer

ÄKTENSKAPSFÖRORD

Viss egendom som sambor införskaffat för det gemensamma hemmet utgör samboegendom. Vid separation eller dödsfall ska samboegendomen delas lika om bodelning begärs. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni på förhand bestämma att viss egendom ska hållas utanför bodelningen och på så vis undvika eventuella konflikter om ni separerar i framtiden.

Läs mer

SAMBOAVTAL

Viss egendom som sambor skaffat för det gemensamma hemmet utgör samboegendom. Vid separation eller dödsfall ska samboegendomen delas lika om bodelning begärs. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni på förhand bestämma att viss egendom ska hållas utanför bodelningen och på så vis trygga bådas framtid.

Läs mer

VÅRDNADSTESTAMENTE

Om ett barn står utan vårdnadshavare ska domstolen utse en ny. Så kan vara fallet om du som ensam vårdnadshavare, eller ni båda som föräldrar, plötsligt går bort. Genom att upprätta ett vårdnadstestamente säkerställs att ditt önskemål om vem som ska utses till vårdnadshavare för ditt barn kommer domstolen till känna.

Läs mer