SAMBOAVTAL

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Vad är ett samboavtal?

När ett samboskap upphör ska samboegendomen delas lika om bodelning begärs. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som ni skaffat för att använda tillsammans. Till bohag räknas bl.a. möbler och inredning, liksom elektronik- och hushållsprodukter. Det innebär att även om endast en av er betalat för bostaden, står på hyreskontraktet eller köpt möblerna, ska allt ändå delas lika. Genom att upprätta ett samboavtal kan ni bestämma att viss egendom inte ska utgöra samboegendom och därmed säkerställa en mer rättvis framtida fördelning.

Varför bör ni skriva ett samboavtal?

Det är en bra idé att upprätta ett samboavtal om ni:
 
● Vill avvika från den likadelning som gäller enligt sambolagen.
● Investerat olika mycket i det gemensamma hemmet. En av er kanske har
betalat för soffan, medan den andra betalat för bilen. Eftersom bilen inte är
samboegendom kommer den inte att ingå i bodelningen.
● Vill bestämma vem som har rätt till vad. Kanske betyder ett specifikt föremål mer för dig än för din sambo.
● Betalat olika mycket för den gemensamma bostaden. Trots att endast en av
er betalat kontantinsatsen och står som ensam låntagare, kan bostadens
värde komma att delas lika mellan er om ni inte har ett samboavtal.
● Endast en av er står på hyreskontraktet och ni vill att det ska förbli så efter
en eventuell separation. 

Observera att ni kan behöva kompletterande juridiska dokument för att säkerställa
en rättvis fördelning vid eventuell separation. Kontakta oss så berättar vi mer.