Om Dinfamiljejurist Sverige

Kontakta oss

Om Din Familjejurist Sverige

Din Familjejurist Sverige erbjuder dig och din familj enkla och transparenta juridiska lösningar. Vi utgår från era behov och önskningar och värnar om ditt förtroende genom att alltid se till att din upplevelse känns stabil och trygg, från början till slut.

Hur hjälper vi dig?

Våra rådgivare och jurister är utbildade för att ge juridisk information på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Vi har erfarenhet av att ge råd i känsliga familje- och arvsrättsliga frågor. I samtal med oss blir du uppmärksammad på eventuella oförutsedda scenarier som kan uppstå för dig som ensamstående, sambo eller gift. Med korrekt information kan du sedan fatta ett välgrundat beslut om vad just du har behov av.

Hur går det till?

Våra jurister tar hand om era behov och önskningar med utgångspunkt i det inledande samtalet och skräddarsyr det dokument som du önskar beställa. Ett första utkast skickas därefter till dig för godkännande eller ändringar. När vi tillsammans har försäkrat oss om att du som kund är nöjd, godkänner du det slutliga förslaget och ditt dokument skickas hem till dig. Efter detta har du fortfarande 12 månader på dig att begära ändringar. Rådgivningen sker på dina premisser till marknadens mest konkurrenskraftiga priser. Vi håller omkostnaderna nere genom att erbjuda alternativa mötesformer. Förutom traditionella möten på vårt kontor kan du få rådgivning över telefon eller videosamtal. På så vis kan du välja det alternativ som gör att du känner dig trygg när du ska fatta ett beslut, i ensamhet eller tillsammans med din familj.