Framtidsfullmakt

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt ger innehavaren rätt att ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter för det fall du inte själv klarar av det längre. Du kan välja en eller flera personer som du litar på. Det skapar trygghet både för dig själv och för dina anhöriga.

Utan en framtidsfullmakt kan dina anhöriga:

  ● Inte fatta beslut å dina vägnar. 
  ● Inte råda över din ekonomi eller bankkonton, för att t.ex. betala dina räkningar. 
  ● Inte förvalta din egendom, för att t.ex. sälja fast egendom, så som ett hus. 
  ● Inte bevaka dina personliga intressen och agera gentemot myndigheter. 
  ● Inte företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg. 
   Hamna i en låst situation och tvingas genomgå en komplicerad och tidskrävande process för att få lov att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter. 
  ● Riskera att känna sig maktlösa om en okänd person har hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter.

Med en framtidsfullmakt

  ● Bestämmer du och inte myndigheterna vem som ska företräda dig för det fall du på grund av sjukdom, ålder eller liknande tillstånd inte längre kan ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. 
  ● Ger du rätten att företräda dig till en person som du litar på. 
   Kan du utse en granskare som ska granska fullmaktshavarens verksamhet och se till att fullmaktshavaren fullföljer sitt uppdrag i enlighet med bestämmelserna i fullmakten.  
  ● Behöver dina anhöriga inte oroa sig över att en främmande person har hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter. 
  ● Slipper dina anhöriga den komplicerade och tidskrävande ansökningsprocessen hos kommunen.