Äktenskapsförord

Ta vårt arvstest på mindre än 1 min

Vad är ett äktenskapsförord?

När två personer ingår äktenskap blir tillgångarna som var och en av dem äger giftorättsgods. Vid en eventuell skilsmässa ska det ske bodelning och giftorättsgodset ska fördelas lika mellan makarna. Ett äktenskapsförord är ett skriftligt avtal mellan er som makar eller blivande makar där ni kommer överens om att all eller viss egendom ska hållas utanför bodelningen och istället utgöra enskild egendom. På så sätt kan ni själva bestämma vad ni vill dela med varandra och vad ni ska behålla för er själva.

När är det en bra idé att upprätta ett äktenskapsförord?

    ● Om ni inte vill dela på allt, så som specifika föremål, besparingar på ett bankkonto, släktklenoder eller andra tillgångar. Du kanske vill vara säker på att få behålla en familjegård eller aktier i ett familjeföretag. 
    ● Om någon av er funderar på att bli eller redan är egenföretagare och inte vill gå miste om hälften av verksamheten. 
    ● Om det är stor skillnad mellan era förmögenhetsförhållanden kan ett äktenskapsförord säkerställa att ingen av er riskerar att lida en alltför stor ekonomisk förlust. 
    ● Om någon av er har stora skulder, medan den andra maken är skuldfri. 
    ● Om någon av er har mottagit egendom genom arv eller erhållit ersättning i form av exempelvis skadestånd och inte vill dela det med den andra maken.